Strategia pe termen lung a Romaniei pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera Romania Neutra, in 2050

Guvernul Romaniei a aprobat Strategia Romaniei pe termen lung, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera – Romania Neutra in 2050 prin

Hotararea Guvernului nr. 1215/2023, privind aprobarea Strategiei pe termen lung a Romaniei pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera – Romania Neutra in 2050

Strategiile naționale pe termen lung ale statelor membre Uniunii Europene cuprind:

“a) Reducerea emisiilor de GES si imbunatațirea reducerii emisiilor prin absorbție;

b) Reducerea emisiilor si imbunatațirea reducerii emisiilor prin absorbție in fiecare sector care genereaza gaze cu efect de sera: producția de electricitate, industrie, transport, sisteme de incalzire si racire si sectorul cladirilor (rezidențial si terțiar), agricultura, deseuri si LULUCF;

c) Progresul asteptat in tranziția catre o economie cu emisii scazute de GES, inclusiv intensitatea GES, intensitatea CO2 a produsului intern brut (PIB), estimari aferente investițiilor pe termen lung si strategii pentru CDI aferente;

d) In masura in care este fezabil, efectul socio-economic preconizat al masurilor de decarbonizare, inclusiv, printre altele, aspecte legate de dezvoltarea macroeconomica si sociala, riscurile si beneficiile pentru sanatate si protecția mediului;

e) Legaturi cu alte obiective naționale pe termen lung, planificare si alte politici, masuri si investiții.”

Conform scenariului “Romania Neutra”, Romania si-a propus sa devina neutra din punct de vedere climatic, astfel ca:

  • In anul 2019 a redus emisiile de gaze cu efect de sera cu 62% fata de nivelul din anul 1990
  • Pana in anul 2030 trebuie sa reduca emisiile nete cu 78% fata de nivelul din anul 1990
  • In anul 2050 emisiile nete trebuie sa fie reduse cu 99% comparativ cu nivelul anului 1990

Puteti consulta anexa Hotararii de Guvern nr. 1215/ 2023, privind aprobarea Strategiei pe termen lung a Romaniei pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera – România Neutra în 2050, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor_Domeniul Schimbari Climatice_Politici Climatice si Legislatie_Cadrul National.

Scroll to Top

Solicită consultanță