PROIECT DE ORDIN – Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Din data de 13.02.2024, pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, sectiunea “Transparenta/ Proiecte de Acte Normative”, se afla in consultare publica “Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și padurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu”.


Avand in vedere faptul ca acest act normativ a fost modificat de mai multe ori, ca urmare a noilor reglementari introduse prin lege, respectiv ordonante de urgenta, precum si, cele mai recente completari/ modificari:
* Legea nr. 175 din 19 iunie 2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


* Ordonanta de urgenta nr. 96/2023 privind unele masuri de eficientizare a gestionarii deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


Este necesara aprobarea emiterii Ordinului privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, in forma postata pe https://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-privind-modificarea-ordinului-ministrului-mediului-si-gospodaririi-apelor-nr-578-2006-pentru-aprobarea-metodologiei-de-calcul-al-contributiilor-si-taxelor-datorate-la-fondul-pentru-mediu/6797.

Scroll to Top

Solicită consultanță