MODIFICARE DIRECTIVA NR. 98/2008 PRIVIND DESEURILE

Din data de 18.02.2024, Directiva nr. 98/2008, privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, va fi modificata de Regulamentul nr. 1542/2023, privind bateriile si deseurile de baterii, de modificare a Directivei 2008/98/CE si a Regulamentului (UE) 2019/1020 si de abrogare a Directivei 2006/66/CE


Modificarile introduse:
La Capitolul II, Cerinte generale – Raspunderea extinsa a producatorilor – Articolul 8a “Cerintele minime generale privind schemele de raspundere extinsa a producatorilor” alin. (7) s-au introdus urmatoarele:
“Pentru baterii, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2023/1542 al Parlamentului European si al Consiliului (), statele membre iau masuri pentru a asigura faptul ca schemele de raspundere extinsa a producatorilor care au fost instituite inainte de 4 iulie 2018 sunt conforme cu prezentul articol pana cel tarziu la data de 18 august 2025. Regulamentul (UE) 2023/1542 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iulie 2023 privind bateriile sideseurile de baterii, de modificare a Directivei 2008/98/CE si a Regulamentului (UE) 2019/1020 si de abrogare aDirectivei 2006/66/CE (JO L 191, 28.7.2023, p. 1).”

In Regulamentul (UE) 2023/1542 sunt stabilite cerinte privind sustenabilitatea, siguranta, etichetarea, marcarea si informarea pentru a permite introducerea pe piata sau punerea in serviciu a bateriilor in Uniune. Acesta stabileste, de asemenea, cerinte minime privind raspunderea extinsa a producatorilor, colectarea si tratarea deseurilor de baterii si raportarea:

  • – Pana la 18 august 2025, Comisia adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili specificatii armonizate cu privire la cerintele de etichetare. Obligatiile referitoare la monitorizarea si raportarea ratei de colectare a bateriilor portabile vor ramane in vigoare pana la 31 decembrie 2023, iar obligatiile aferente pentru transmiterea datelor catre Comisie vor fi valabile pana la 30 iunie 2025. In ceea ce priveste monitorizarea si raportarea nivelurilor de eficienta a proceselor de reciclare, aceste obligatii vor ramane in vigoare pana la 31 decembrie 2025, iar obligatiile aferente pentru transmiterea datelor catre Comisie vor fi valabile pana la 30 iunie 2027, asigurand continuitatea pana la adoptarea de catre Comisie a unor noi norme de calcul si formate de raportarePana la 18 august 2025, Comisia adopta acte de punere in aplicare pentru a stabili specificatii armonizate cu privire la cerintele de etichetare
  • – Incepand cu 18 august 2025, operatorii economici care introduc baterii pe piata sau le pun in serviciu indeplinesc obligatiile de diligenta instituie si pun in aplicare politici privind diligenta necesara pentru baterii
  • – Pana la 18 august 2025, Comisia adopta acte de punere in aplicare de stabilire a formatului datelor si informatiilor care trebuie raportate Comisiei, precum si a metodelor de evaluare si a conditiilor operationale legate de colectarea si tratarea deseurilor de baterii
  • – Pana la 18 august 2025, statele membre adopta normele privind sanctiunile care se aplica in cazul nerespectarii prezentului regulament si iau toate masurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sanctiunile trebuie sa fie efective, proportionale si cu efect de descurajare. Statele membre notifica normele si masurile respective Comisiei fara intarziere si ii comunica acesteia, fara intarziere, orice modificare ulterioara a acestora
  • – Directiva 2006/66/CE se abroga de la 18 august 2025
Scroll to Top

Solicită consultanță