Consultanță în vederea certificării ISO

Nironi All Consulting acordă consultanță pentru documentarea și implementarea în vederea certificării Sistemelor de Management al Calității (ISO 9001), Mediului (ISO 14001), Sănătății și Securității în Muncă (ISO 45001), precum și a Sistemelor Integrate

Audit preliminar

Elaborare informații documentate

Audit intern

Asistență în relația cu organismul de certificare

Actualizare documentație sisteme de management

Consultanță pentru documentarea și implementarea în vederea certificării

Un sistem de management integrat (SMI) permite gestionarea tuturor proceselor și subsistemelor de management ale unei organizații și are ca scop promovarea angajamentului și implicarea tuturor părților interesate relevante în îmbunătățirea continuă a performanței organizaționale. SMI se bazează pe valorile organizației și este esențial pentru succesul în afaceri. 

Sistemele de management se bazează de obicei pe standarde de sistem de management recunoscute la nivel internațional publicate de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) pentru a servi drept fundație în crearea proceselor și procedurilor unei organizații.

Dintre cele mai întâlnite/ implementate standarde:

Managementul calității ISO 9001

Cea mai recentă versiune este ISO 9001:2015

Procesele și procedurile de afaceri se regăsesc într-un sistem  complet, adesea denumit Sistem de management al calității (SMC), generând avantaje precum:

 • Satisfacția clientului 
 • Integrarea politicilor și procedurilor interne
 • Îmbunătățirea imaginii și reputației companiei 
 • Cultura companiei care este orientată spre îmbunătățirea continuă
 • Oportunități pentru parteneriate
 • Orientarea către client
 • Abordarea procesuală

Managementul Mediului ISO 14001

Cea mai recentă versiune este ISO 14001:2015

ISO 14001 este un standard agreat la nivel internațional care stabilește cerințele pentru un sistem de management de mediu. Are rolul de a ajuta organizațiile să își îmbunătățească performanța de mediu prin utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea deșeurilor, câștigând un avantaj competitiv și încrederea părților interesate, avantajele implementării fiind:

 • Asigurarea conformității cu cerințele legale
 • Îmbunătățirea performanței de mediu
 • Reducerea cantităților de deșeuri generate
 • Reducerea impactului asupra mediului
 • Reducerea riscului de proces
 • Reducerea costurilor
 • Creșterea eficienței
 • Promovarea îmbunătățirii continue

Managementul Sănătății și Securității în Muncă ISO 45001

Cea mai recentă versiune este ISO 45001:2018

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă ajută organizațiile să-și țină sub control propriile riscuri și să-și îmbunătățească performanța în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, implementarea acestuia având următoarele avantaje:

 • Îmbunătățeste siguranța angajaților
 • Crește încrederea părților interesate
 • Crește productivitatea
 • Încurajează implicarea managementului și responsabilitatea
 • Reducerea riscului
 • Identificarea oportunităților
 • Un exemplu de lider în industrie
 • Avantaj competitiv
 • Implicarea angajaților în siguranță

Servicii prestate de Nironi All Consulting:

 • Audit preliminar (în cadrul căruia se va stabili dacă orice fel de cerințe asociate cu certificarea ISO au fost deja puse în practică în ceea ce privește firma sau compania dumneavoastră)
 • Elaborarea informațiilor documentate și sprijin pentru implementarea acesteia, inclusiv audit intern
 • Asistență în relația cu organismul de certificare
 • Asistență la auditul de certificare
 • Actualizarea documentației Sistemelor de Management în funcție de necesități

 

Solicitați consultanță în proiectarea și implementarea în vederea certificării ISO!

Scroll to Top

Solicită consultanță