Modificari si completari OUG 92/ 2021 privind Regimul Deseurilor

In data de 16 noiembrie an 2023, Comisia Europeana, a declansat actiunea de constatare a neindeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in ceea ce priveste transpunerea incorecta a unor prevederi ale Directivei (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile.

Avand in vedere obligatiile care revin Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in ceea ce priveste asigurarea transpunerii corecte si integrale a acquis – ului UE si implementarii acestuia, prin OUG nr.114/ 15.12.2023, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, se asigura reglementarea situatiilor semnalate de Comisia Europeana in cauza 2023/2147, astfel:

  • – modificarea de la art. 12, alin. (16) raspunde solicitarii Comisiei Europene de a transpune art. 8 alin. (4) si articolului 8a alin. (6) din Directiva (UE) 2018/851, astfel incat sa fie indicate instrumentele de asigurare a unui dialog intre partile interesate in materie de raspundere extinsa a producatorilor nu sunt prevazute de lege. Includerea sintagmei „pregatirea pentru reutilizare” in textul alin. (11) al art.19.
  • – completarea art. 14, cu introducerea alin. (11), raspunde solicitarii Comisiei de a oferi indicatori calitativi sau cantitativi, obiective sau instrumente pentru monitorizarea masurilor de prevenire a generarii deseurilor si astfel de a transpune integral art. 9 alin. (3) din Directiva 2018/851. Totodata, in vederea oferirii de indicatori actul normativ este completat cu o noua anexa, anexa nr. 4.1. iar la anexa nr. 8, s-a propus modificarea punctelor 3 si 4 pentru a cuprinde:
  • * Evaluare cuprinzatoare
  • * Acuratete si fiabilitate
  • * Luarea unor decizii informale
  • * Implicarea partilor interesate
  • * Masurarea progresului
  • – completarea de la art. 19, alin. (11), raspunde solicitarii Comisiei de a transpune integral art. 11a alin. (7) din Directiva 2018/851, astfel incat, sa cuprinda prevederea privind deseurile trimise catre un alt stat membru in scopul pregatirii pentru reutilizare.

Modificarile si completarile aduse actului normativ au obiectivul de a raspunde aspectelor semnalate de Comisia Europeana. In continuare puteti consulta OUG nr.114/ 15.12.2023 si Directiva 2018/851

Scroll to Top

Solicită consultanță