Viză anuală de mediu

Viza anuală pentru Autorizația de mediu/ Autorizația Integrată de Mediu

Elaborare documente necesare aplicării vizei

Depunere documente elaborate, la autoritatea competentă pentru protecția mediului

Preluare decizie de aplicare a vizei anuale de la autoritatea competentă pentru protecția mediului

Evaluare a conformării cu cerințele legale/ prevăzute în autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu

Viza anuală de mediu

 Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare. 

Viza anuală de mediu se solicită la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/ autorizaţiei integrate de mediu!

În cazul în care dețineți mai multe autorizații de mediu sau/ și autorizații integrate, solicitarea vizei anuale se face separat/ autorizație.

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială

Servicii viză anuală de mediu prestate de Nironi All Consulting:

 • Elaborare documente necesare aplicarii vizei anuale:
  – Cererea
  – La cererea operatorului economic se poate elabora și Raportul anual de mediu
 • Depunere cerere elaborată, la Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului, împreună cu următoarele documente:
  – Raportul anual de mediu şi/ sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz (poate fi pus la dispoziție de client sau poate fi elaborat de Nironi All Consulting)
  – Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură
  – Dovada achitării tarifului (plata se va realiza de operatorul economic/ client)
 • Preluare decizie de aplicare a vizei anuale de la Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului, în format letric-hartie

   

 • Asigurare consultanță permanentă până la eliberarea deciziei de aplicare a vizei anuale de către Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului

   

 • Menținere legătura cu Autoritatea Competentă în Domeniul Protecției Mediului pe toată perioada colaborării

   

 • Realizare a evaluarii conformării cu cerințele legale/ prevăzute în autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu

Foarte important: Se calculează termenul de la data EMITERII INIȚIALE a autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu și nu de la data REVIZUIRII

În cazul în care, solicitarea nu este depusă în termen, autoritatea publică pentru protecţia mediului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, emite decizia de suspendare a autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu. În acest caz Autorizaţia de mediu/ Autorizaţia integrată de mediu îşi pierde valabilitatea, iar titularul are obligaţia de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de mediu/ autorizaţii integrate de mediu (se reia procedura inițială de solicitare emitere autorizație).

Decizia de aplicare a vizei anuale devine anexă la autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu și va face parte integrantă din aceasta!

Aveți întrebări? Noi avem răspunsuri!

Solicitați consultanță pentru obținerea vizei anuale autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu!

Scroll to Top

Solicită consultanță