Acte de reglementare/ autorizații

Obțineți cu ușurință Acordul de Mediu și Autorizația de Mediu cu serviciile prestate de NIRONI ALL CONSULTING

Elaborare documentație de solicitare a autorizației de mediu

Consultanță permanentă până la eliberarea actului de reglementare

Realizare cont în sistemul informatic integrat de mediu (SIM) și încărcare documente

Reprezentare client în susținerea documentației, în cadrul ședințelor comisiei de analiză tehnică (CAT)

Depundere solicitare privind emiterea acordului de mediu la autoritatea competentă pentru protecția mediului

Consultanță de mediu în vederea întocmirii documentației necesare pentru obținerea autorizației de mediu/ acordului de mediu

Elaborare și depunere memoriu de prezentare la autoritatea competentă pentru protecția mediului

Identificarea experților înscriși în “Registrul experților atestați pentru elaborarea studiilor de mediu (după caz)"

Acordul de mediu

Ce este acordul de mediu?

ACORDUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

În cazul în care dețineți un Certificat de Urbanism (în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și/ sau desființări, conform cerințelor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare), pentru realizarea etapei de evaluare iniţială, este necesară solicitarea emiterii Acordului de mediu de către Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului, de pe raza teritorială în cadrul căreia vă desfășurați activitatea.

Servicii de mediu prestate de Nironi All Consulting:

Solicită emiterea acordului de mediu la Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului (conform cerințelor din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare), astfel că:

 • Elaborează și depune notificarea privind intenţia de realizare a proiectului, însoţită de certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, planurile anexă la acesta şi dovada achitării tarifului aferent acestei etape

În termen de 15 zile de la primirea notificării, Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului va emite punctul de vedere cu privire la:

 • Clasarea notificării – pentru proiectele care nu se supun evaluării impactului asupra mediului/ evaluării adecvate, se emite decizia etapei de încadrare cu respectarea condițiilor de protecția mediului, pe toată durata derularii proiectului
 • Emiterea deciziei privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – pentru proiectele care se supun evaluării impactului asupra mediului/ evaluării adecvate prin depunerea memoriului de prezentare

Servicii de mediu prestate de Nironi All Consulting:

 • Elaborare și depunere memoriu de prezentare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu Anunțul public și tariful aferent (tarifele aferente se vor plăti de client)
 • Asigurare consultanță permanentă până la eliberarea actului de reglementare (Decizia de încadrare) de către Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului 
 • Depunere/ preluare documentații la/ de la Autoritatea Competența pentru Protecția Mediului
 • Menținere legătura permanentă cu Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului
 • Identificare experți înscriși în “registrul experților atestați” pentru elaborarea studiilor de mediu (după caz)

Sunteți pe punctul de a demara un proiect nou?

Solicitați consultanță în protecția mediului!

Autorizația de mediu

Ce este autorizația de mediu?

AUTORIZAȚIA DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Pentru proiectele/ activitățile care se supun prevederilor Anexei nr.1 (LISTA activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu codurile CAEN aferente) din Ordinul nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare este necesară solicitarea și obținerea Autorizației de mediu pentru asigurarea funcționării/ desfășurării activității în condiții legale.

Servicii de mediu prestate de Nironi All Consulting

 • Elaborare documentație de solicitare a autorizației de mediu (cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu; fişa de prezentare şi declaraţie) și depunere la Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului
 • Asigurare consultanță permanentă până la eliberarea actului de reglementare (Autorizației de Mediu) de către Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului 
 • Elaborare și depunere solicitare de aplicare a vizei anuale, atât pentru Autorizația de Mediu, cât și pentru Autorizația Integrată de Mediu
 • Menținere legătura permanentă cu Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului
 • Depunere/ preluare documentații la/ de la Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului
 • Realizare cont în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM), al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și, încărcarea documentelor necesare
 • Reprezentare client în susținerea documentației, în cadrul ședințelelor Comisiei de Analiză Tehnică ale Autorității Competente pentru Protecția Mediului (Agenția pentru Protecția Mediului)

Nu sunteți sigur dacă activitatea dumneavoastră necesită sau nu Autorizație de Mediu?

Solicitați consultanță personalizată pentru obținerea autorizației de mediu.

Scroll to Top

Solicită consultanță