Consultanță obligații, raportări din autorizații de mediu, autorizații integrate de mediu

Nironi All Consulting acordă consultanță în procesul de înțelegere și îndeplinire al cerințelor legislative/ avizelor/ autorizațiilor de mediu/ autorizațiilor integrate de mediu

Elaborare proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului pentru angajațI

Prelucrare instrucțiuni/ proceduri specifice de protecția mediului - testare de verificare a cunoștințelor dobândite

Elaborare și prezentare raport către operatorul economic cu rezultatele obținute

Elaborare raport anual de mediu

Asigurare suport operare/ calculare - monitorizare emisii în aer

Elaborare plan de prevenire șI combatere a poluărilor accidentale

Elaborare plan privind realizarea/stadiul măsurilor

Verificare a conformitătii și propunere de măsuri

Asigurare suport în procesul de selectare-identificare-contractare al laboratoarelor de incercări

Elaborare registru privind puncte de prelevare probe, analize, măsuratori

Calcul emisii provenite din proces

Raportări APM/ ANPM/ SIM

Elaborare program de monitorizare factori de mediu

Suport in procesul de selectare-identificare-contractare al unui elaborator autorizat de Institutul Național de Sănătate Publică

Gestionare deșeuri
Plan de acțiune
Plan de conformare

Aveți neclarități/ neînțelegeri ale cerințelor legislative sau ale avizelor/ autorizațiilor de mediu/ autorizațiilor integrate de mediu?

Legislația de protecția mediului, autorizațiile aferente și cerințele legislative NU SUNT UȘOR DE ÎNȚELES!

În general, acestea cuprind cuvinte de specialitate complexe și tehnice, ceea ce face și mai grea înțelegerea, precum și, timpul de aplicare al cerințelor!

Nironi All Consulting acordă consultanță în procesul de înțelegere și îndeplinire ale cerințelor legislative/ avizelor/ autorizațiilor de mediu/ autorizațiilor integrate de mediu, astfel:

 • Stabilirea, împreună cu operatorul economic, precum și, implementarea procedurilor pentru instruiri adecvate privind protecția mediului pentru angajați
 • Prelucrarea instrucțiunilor/ procedurilor specifice de protecția mediului cu angajații. Testare de verificare a cunoștințelor asimilate
 • Prezentarea unui raport către operatorul economic cu rezultatele obținute
 • Elaborare Raport Anual de Mediu (cerință prevăzută în actul de reglementare)
 • Asigurare suport operare/ calculare a Monitorizării emisiilor în aer, respectarea valorilor limită de emisie (Legea nr.278/ 2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare) – monitorizare permanentă prin Sistemul de Monitorizare Continuă Emisii sau monitorizare lunară/ trimestrială/ semestrială/ anuală, impusă conform unui program de Agenția pentru Protecția Mediului
 • Elaborare Plan de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale
 • Elaborare Plan privind realizarea/ stadiul măsurilor impuse de Autoritățile Competente pentru Protecția Mediului
 • Verificarea conformității și propunere de măsuri
 • Suport în procesul de selectare-identificare-contractare al laboratoarelor de încercări, acreditate RENAR, pentru determinări asupra factorilor de mediu – apă, aer, sol, zgomot
 • Elaborare Registru privind puncte de prelevare probe, analize, măsurători etc.
 • Calcul emisii provenite din proces (ex. SO2, NOx, pulberi)
 • Raportări solicitate de Agenția pentru Protecția Mediului, atât în format letric, cât și în SIM:

       – Raportarea trimestrială a emisiilor conform Ordinului nr.833/ 2005, pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, cu modificările și completările ulterioare

        – Raportarea EPRTR (Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi din România.
        – Raportare uleiuri

        – Raportare deșeuri

 • Elaborare Program de Monitorizare factori de mediu
 • Elaborare Audit de Mediu
 • Suport în procesul de selectare-identificare-contractare al unui elaborator autorizat de Institutul Național de Sănătate Publică, pentru elaborarea Studiului de evaluare a impactului asupra sănătăţii, conform Ordinului nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare

Scopul

Crearea unei culturi în domeniul protecției mediului, precum și creșterea gradului de conștientizare al tuturor angajaților, având ca rezultat un impact redus al activității societății dumneavoastră asupra mediului

Susținem Educația Ecologică și suntem convinși că “Învățarea prin Instruire”, ne ajută pe toți să conștientizam problemele de mediu, astfel încât, să întreprindem acțiuni individuale și colective de protejare a mediului!

Solicitați consultanță în protecția mediului!

Aveți nevoie de ajutor în obținerea autorizațiilor de funcționare sau în realizarea raportărilor către autoritățile de mediu?

Scroll to Top

Solicită consultanță