Consultanță de mediu

NIRONI All Consulting asigură servicii de consultanță în domeniul protecției mediului precum:

(serviciile sunt menționate la modul general, acestea putând fi personalizate in funcție de cerințele clientului)

Creare și dezvoltare planuri de management de mediu și practici durabile

Identificare și respectare cerințe legale de protecția mediului

Identificare, evaluare și propunere măsuri de atenuare a riscurilor de mediu

Implementare managemet eficient al gestionării deșeurilor

Elaborare documentație în vederea obținerii autorizației de mediu

Documentare și implementare în vederea certificării ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Gestionare emisii de gaze cu efect de seră CO2

Suport în cazul unor controale din partea autorităților competente pentru protecția mediului

Identificare obligații de raportare prevăzute în autorizația integrată de mediu/autorizația de mediu

Raportări în SIM

Audit de mediu

Obținere viză anuală de mediu

Consultanță de mediu

Expertiză integrală în consultanță de mediu

Având în vedere modificările legislative continue, precum și cererea din partea consumatorilor, investitorilor și angajaților deopotrivă, companiilor li se cere să-și reconstruiască practicile operaționale și să implementeze soluții durabile care să contribuie la reducerea impactului lor asupra mediului.

O astfel de schimbare/ aliniere continuă la cerințele Uniunii Europene și Legislației Naționale, necesită o expertiză specializată, una care poate fi furnizată de o firmă de consultanță în domeniul protecției mediului.

Avantajele colaborării cu o firmă specializată în servicii de protecția mediului

Risc de afaceri redus

Soluțiile oferite permit clienților să implementeze practici mai durabile și să reducă expunerea lor la practici dăunătoare mediului, pentru evitarea amenzilor

Impact pozitiv asupra mediului

Consultanța de mediu are ca scop reducerea impactului activității umane asupra mediului. Fie că aceasta ajută companiile/ firmele să pună în aplicare un plan de acțiune pentru a-și reduce impactul asupra mediului sau să efectueze evaluări de mediu care au ca rezultat acțiuni de remediere, sfaturile și munca unui consultant de mediu creează un efect pozitiv de mediu.

Avantaj competitiv

Consumatorii sunt din ce în ce mai interesați în legătură cu aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu și, cei mai mulți le caută în mod activ pe cele care le minimizează impactul și daunele. În acest mod, companiile/ firmele care se angajează într-o transformare organizațională, inițiază măsuri pentru decarbonizare și implementează practici durabile, se deosebesc de concurență

Dezvoltarea celor mai bune practici

Contribuind la implementarea planurilor de management eficiente, în acord cu cerințele legislative în vigoare, ne asigurăm că sunt dezvoltate și respectate cele mai bune practici/ cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

Legislație actualizată zilnic

Orice modificare legislativă, în domeniul protecției mediului, va fi adusă la cunostința clientului în timp util (utilizăm cea mai performantă platformă online de documentare legislativă și juridică din România).

Cunoașterea obligațiilor/ cerințelor legislative

Cerințele legislative pot fi complicate, greu de înțeles sau sa aibă cvarii interpretări. În acest sens vă putem ajuta în procesul de înțelegere al legislației, precum și, de conformare și aliniere la cerințele naționale și europene.

Conștientizare a mediului

Susținem Educația Ecologică și suntem convinși că “Învățarea prin Instruire”, ne ajută pe toți să conștientizăm problemele de mediu, astfel încât, să intreprindem acțiuni individuale și colective de protejare a mediului. Nu doar că veți fi un exemplu de success în domeniul dumneavoastră de activitate, dar veți oferi noi oportunități de marketing și veți transmite mesaje de sustenabilitate prin fiecare colaborare a dumneavoastră.

Beneficii comunitare

Protejarea și îmbunătățirea mediului sunt acțiuni de care beneficiază și comunitatea.

Scroll to Top

Solicită consultanță