Modificari in completarea“Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu”

Incepand cu data de 01.01.2024, a intrat in vigoare Ordinul 3173/2023, pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare a acestuia emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Odata cu intrarea in vigoare a prezentului ordin, se abroga OM 591/2017, pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.

Noile cerinte prevad raportarea urmatoarelor:

Date privind contributia pentru economia circulara pentru deşeurile municipale, deşeurile din constructii şi desfiintari, destinate a fi eliminate prin depozitare si anume:

  • Cantitatile de deşeuri municipale şi deşeuri din constructii şi desfiintari, incredintate in vederea eliminarii finale prin depozitare
  • Cantitatile de deşeu CLO verificate de Garda Nationala de Mediu şi consemnate intr-un process verbal de constatare

Date privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili si anume:

  • Cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili şi cantitatile de deşeuri de ambalaje valorificate
  • Ambalaje primare nereutilizabile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.074/2021 (cantitate in kg, număr de unitati – bucati, procent %)

Date privind cantitatile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare:

  • Cantitatea depozitata in anul de raportare (tone) fata de forma anterioara (Cantitatea de deşeuri municipale colectata prin operatorii serviciului public de salubrizare, in anul de raportare (tone))
  • Cantitatea valorificata prin alte forme decat reciclarea (tone)
  • Cantitatea reciclata (tone) fata de forma anterioara (Cantitatea de deşeuri municipale efectiv incredintata spre reciclare, in anul de raportare (tone))

Date privind numarul de pungi de transport, greutatea, fiecare material component al acestora, precum şi grosimea peretelui respectivelor pungi, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici.

Date privind cantitatile de produse ambalate in ambalaje primare nereutilizabile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garantie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

In continuare puteti consulta Ordinul 3173/2023, pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare a acestuia

Scroll to Top

Solicită consultanță