ROMANIA PENALIZATA DE CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE

Din data de 27.02.2024, pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, sectiunea “transparenta”, este supus dezbaterii publice, draftul de Ordonanta de urgenta, privind recuperarea sumelor platite de statul roman in contextul condamnarii de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru nefinalizarea inchiderii depozitelor de deseuri neconforme.

Ca urmare a faptului ca Romania nu a inchis toate cele 68 de depozite neconforme de deseuri, in data de 14 decembrie 2023, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a pronuntat hotararea in cauza C-109/22 prin care obliga Romania la plata catre Comisia Europeana a unei penalitati cu titlu cominatoriu in cuantum de 600 de euro pe depozit de deseuri si pe zi de intarziere in aplicarea masurilor necesare pentru a se conforma Hotararii din 18 octombrie 2018, Comisia/Romania (C‑301/17, EU:C:2018:846), incepand de la data pronuntarii prezentei hotarari si pana la cea a executarii complete a Hotararii din 18 octombrie 2018, Comisia/Romania (C‑301/17, EU:C:2018:846), obliga Romania la plata catre Comisia Europeana a unei sume forfetare in cuantum de 1 500 000 de euro si la plata cheltuielilor de judecata.

Actiunile Comisiei Europene au tot fost evitate si contestate de Romania, motivul invocat fiind faptul ca termenul de conformare este mai mic fata de cel acordat altor state membre care se afla in situatii similare. Totodata, Curtea a mentionat ca Romania avea deja obligatia de a se conforma obligatiilor care ii reveneau de mai bine de zece ani, la momentul pronuntarii Hotararii in cauza C-301/17. Suplimentar, a aratat ca Romania a mai avut timp sa se conformeze obligatiilor pana la data de 15 februarie 2022, cand actiunea a fost introdusa de catre Comisie, insa nu a facut-o.

Masurile legislative propuse vizeaza transferarea catre unitatile administrativ-teritoriale, a responsabilitatii platii sumelor forfetare si a penalitatilor cominatorii care decurg din condamnarea statului roman la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, pentru depasirea valorilor-limita pentru nefinalizarea procedurilor de inchidere a depozitelor de deseuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17.

Astfel, pentru depozitele neconforme clasa „b” din zona urbana prevazute in anexa nr. 5 – Tabelele 5.1 si 5.2 la Ordonanta Guvernului nr. 2/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele acoperite de catre Ministerul Finantelor, se recupereaza de la unitatile administrativ-teritoriale titulare ale obligatiilor de mediu, in termen de 12 luni si se constituie titlu executoriu la bugetul local.

Pentru depozitele neconforme de deseuri industriale periculoase si nepericuloase prevazute in anexa nr. 5 – Tabelele 5.3 si 5.4 la Ordonanta Guvernului nr. 2/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele acoperite de catre Ministerul Finantelor, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat. se recupereaza la bugetul de stat de la operatorii economici titulari ai obligatiilor de mediu, in termen de 12 luni.

In concluzie, daca Autoritatile publice locale vor plati penalitatile catre UE pentru nefinalizarea procedurilor de inchidere a depozitelor de deseuri, din ce fonduri se va realiza? Cine va inchide aceasta bucla a platilor? Cel mai probabil…cetateanul roman!

Pentru detalii suplimentare si pentru a participa la consultarea publica a draftului de ordonanta de urgenta, va invitam sa accesati site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor la adresa https://www.mmediu.ro/articol/ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-act-normativ-ordonanta-de-urgenta-privind-recuperarea-sumelor-platite-de-statul-roman-in-contextul-condamnarii-de-catre-curtea-de-justitie-a-uniunii-europene-pentru-nefinalizarea-inchiderii-depozitelor-de-deseuri-neconforme/6837.

Scroll to Top

Solicită consultanță