INTRODUCETI PE PIATA NATIONALA PRODUSE AMBALATE? AVETI OBLIGATII LA FONDUL PENTRU MEDIU!!!

In contextul evolutiei legislative, cerintele legale privind protectia mediului au devenit din ce in ce mai complexe, putin sau deloc cunoscute de industria care nu necesita o reglementare in domeniu, dar totusi APLICABILE! Sa retinem faptul ca absenta cunoasterii legislatiei nu va scuteste de responsabilitate!
In aceste conditii, operatorii economici sunt nevoiti sa dedice resurse substantiale pentru a intelege si a se conforma tuturor obligatiilor legale care ii afecteaza sau ii poate afecta.

Spre exemplu, in Romania sunt inca situatii in care anumite societati comerciale nu cunosc faptul ca au obligatii legale la Fondul pentru Mediu.
Astfel ca, pentru introducerea pe piata romaneasca a produselor ambalate, supraambalarea acestora in vederea revanzarii/ redistribuirii, introducerea pe piata a ambalajelor de desfacere si inchirierea acestora in scop professional este necesara conformarea legala la Fondul pentru Mediu

Ce este Fondul pentru Mediu?
Fondul pentru Mediu este un instrument economico-financiar dedicat sprijinirii si implementarii proiectelor si programelor destinate protejarii mediului si realizarii obiectivelor Uniunii Europene in domeniul mediului si schimbarilor climatice, in concordanta cu legislatia in vigoare. Acesta este administrat de Administratia Fondului pentru Mediu (in continuare denumita AFM), iar veniturile sale provin din taxele incasate de la contribuabili conform calendarului fiscal afisat pe pagina institutiei https://www.afm.ro/taxe_calendar_fiscal.php.

Operatori economici care au obligatii de declarare si plata la Fondul pentru Mediu pentru ambalaje:
* Importa/ UE produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu
* Supra-ambaleaza – responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata
* Produc/ importa/ UE ambalaje de desfacere
* Ofera spre inchiriere ambalaje (ex. Paleti)
* Produc produse ambalate
* Aplica marca proprie pe ambalaj*
Nota: Desi produsul este fabricat de un producator intern, insa poarta marca unui alt operator economic in temeiul unui contract de marca proprie, responsabilitatea revine posesorului acelei marci proprii.

Cand se declara ambalajele? La achizitie sau la vanzare?

Introducere pe piata nationala – a face disponibil, pentru prima oara, un produs pe piata nationala. Persoana juridica cu sediul in Romania care, potrivit legislatiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piata nationala un produs, se considera ca fiind responsabila pentru ambalajul produsului.

A face disponibil pe piata nationala – orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piata nationala in cadrul unei activitati comerciale, in schimbul unei plati sau gratuit.

Atentie!!!

Nu se considera pus pe piata – produsul care se afla in locurile de depozitare ale producatorului, unde nu este inca pus la dispozitie sau nu este livrat in vederea distributiei, consumului sau utilizarii.

Ce obligatii de conformare trebuie sa realizati:
* Intocmire si depunere Declaratii lunare AFM pentru carton, plastic, lemn, metal, sticla
* Plata aferenta declaratiilor lunare catre AFM
* Intocmire si transmitere Raportari catre OIREP
* Creare cont in SIM
* Intocmire si transmitere Raportare anuala catre Agentia pebtru Protectia Mediului din judetul dvs. & SIM (Sistemul Integrat de Mediu – raportare electronica)

* De indeplinit obiectivele anuale de valorificare pentru ambalajele puse pe piata nationala – obiectivul global de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie fiind de 60 % din cantitatea totala de ambalaje. Obiectivele anuale de valorificare pot fi indeplinite individual sau prin intermediul organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OIREP – foste OTR-uri)
* In cazul in care nu este indeplinit obiectivul anual de valorificare, producatorul/ importatorul va trebui sa achite, pana la data de 25 ianuarie anul curent pentru anul precedent, o contributie de 2 lei/kg pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare si cantitatile de deseuri de ambalaje incredintate spre valorificare

In cazul nerespectarii obligatiilor anterior mentionate, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul imputernicit al:

* Garzii Nationale de Mediu

* Administratiei Fondului pentru Mediu

Inspectiile/ controalele realizate de reprezentantii AFM, se desfasoara pe ultimii 5 ani incheiati fiscal in conformitate cu Codul de procedura fiscala, fiind solicitate toate documentele contabile:

  • * balante, fise de cont, jurnale de vanzari etc.
  • * documente aferente achizitiilor (invoice, CMR, paking list etc.)
  • * evidenta si modul de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  • * contracte incheiate cu OIREP (daca e cazul)
  • * documentele privind trasabilitatea deseurilor, precum si, cele care dovedesc indeplinirea obiectivelor anuale (contracte incheiate cu firme autorizate pentru colectare si valorificare; facturi; avize de insotire a marfii; formulare de transport; certificate de valorificare, tichete de cantar etc.)

Important Pentru distribuitorii de produse ambalate – trebuie sa se asigure de faptul ca operatorii economici cu care se afla in relatie contractuala si care introduce pe piata nationala produse ambalate, sunt inregistrati la AFM.
Lista operatorilor economici contribuabili este afisata pe site-ul AFM https://www.afm.ro/main/venituri/lista_operatori_economici_gestionare_ambalaje.pdf

Scroll to Top

Solicită consultanță